conditiononefilm.com - חולצות תיירים
מאמרים

חולצות תיירים

אחד מהבעיות הקשות ביותר הפוקדות את המטייל המצוי בכל אתר ואתר ברחבי העולם הוא מה לקנות לחברים ולבני השפחה בשובו מארץ הנכר. בושם לכל אחד ואחת יקר מדי, גאדג'טים יקרים אף יותר. ואיך לא, תמיד מחכה לנו בפינה במרקט המקומי בין אם זה בלונדון בין אם זה בניו יורק ובין אם זה בבנקוק אותה חולצת תיירים נדושה הנמכרת לכל אדם שצבע עורו לא תואם את צבעו של המוכר. איך תמיד אנו נודרים לעצמנו שלא ניפול שדודים לפתייו של אותו רוכל מגושם עם הפאוץ' המנופח. וכמו תמיד החולצה שם תחכה כי היא יודעת שהיא הפתרון האולטימטיבי לכל אותם מנהגי מתנות מחו"ל שהונהגו עוד מימיו של מרקו פולו. הדפסה על חולצות עם סמלי המדינה או אתר התיירות הוא ענף תיירות בפני עצמו. כל תייר חפץ במזכרת קטנה מהטיול בין אם זה לעצמו ובין אם זה לקרוביו שלא זכו כמותו לנפוש בארץ העמים. אם בעבר הלבוש המסורתי היה סימן ההיכר של אותה ארץ בה ביקרנו. דומה שכיום צורת הדפסה על חולצות היא זו שתהוה סימן היכר של ארץ המוצא. אינה דומה הדפסה של החלוצה של לונדון להדפסה של ניו יורק. זו היתולית, צבעונית ומינמליסטית וזו יציבה, נקייה ופשוטה כאילו זה עתה הודפסה על ידי מכונות צילום שבחנויות שבקרן השכונה.

הרומן של הדפסה על חולצות עם ענף התיירות התחיל עוד מזמן.

המשך מאמר